Eventkalender

20 juni - Haringparty - 't Turfschip

Wat gaan we doen?

Lead2Deal is lid van de Bredase sociëteit 't Turfschip. Op onze Haringparty nodigen we graag ondernemende mensen eenmalig als introducé uit. De Haringparty start om 17 uur en behelst een gezellige borrel (eigen conto) en passende hapjes. 

Aanmelden kan kosteloos door een mail te sturen naar : info@societeithetturfschip.nl o.v.v. introductie Lead2Deal

Historie Sociëteit 

In 1954 is op initiatief van een aantal Bredase burgers en officieren de Bredase Sociëteit ´t Turfschip opgericht. De Sociëteit is als Herensociëteit opgericht, doch al na enkele jaren is dit exclusieve karakter verlaten. Er waren in die tijd wel regelmatig borrels met militairen en burgers, om en om in een officiersmess en een restaurant, doch men miste een vaste locatie waar men regelmatig bijeen kon komen. Een klein groepje bestaande uit de heren Dr. D. van Hilten, de Heer Sliepen en Majoor E.A.P. Asselbergs heeft toen het initiatief genomen een sociëteit op te richten. De doelstelling werd: “het bevorderen van het onderling maatschappelijk contact en gezellig verkeer van haar leden”.

Op 14 mei 1954 is de Sociëteit ´t Turfschip door burgemeester C.N.M. Kortmann officieel geopend. Men gaat op zoek naar een vaste locatie. De eerste locatie is ´t Zuid op de Grote Markt. Dat is overigens geen toeval, aangezien het gebouw eerder al heeft gehuisvest de vóór 1780 opgerichte Grote Sociëteit, vanaf 1838 de Officiers Sociëteit en tot het einde van de Eerste Wereld Oorlog, de Cadetten Sociëteit.

Het gastenboek laat vele exotische namen zien uit heel Europa zoals hoge militairen uit Turkije, industriëlen uit Frankrijk, Duitsland en Amerika. Ook komt men er vele bekende Bredase namen tegen van industriëlen van de Machinefabriek Breda, Kwatta, Etna, enz.

 

Sprekers

Bredase sociëteit
't Turfschip
Invitation